WYPOŻYCZALNIA – SPRZĘT NARCIARSKI

Wypożyczenie kompletu narciarskiego (narty, buty, kije)

dorośli  – 40 zł doba / 35 zł doba ( powyżej 7 dni)

juniorzy ( narty do 140 cm ) – 35 zł doba / 30 zł doba ( powyżej 7 dni )

wypożyczenie samych nart

  dorośli – 30 zł doba / 25 zł doba (powyżej 7 dni)

  juniorzy – 25 zł doba / 20 zł doba ( powyżej 7 dni )

wypożyczenie butów

   dorośli  – 25 zł doba / 20 zł doba (powyżej 7 dni)

   juniorzy – 20 zł doba / 15 zł doba ( powyżej 7 dni )

 

wypożyczenie kijów

                    – 5 zł doba

wypożyczenie kasku

                     – 10 zł doba / do zestawu 5 zł

wypożyczenie pokrowca na narty – 25 zł na cały wyjazd

wypożyczenie plecaka na buty –  25 zł na cały wyjazd

 

Wypożyczenie weekendowe ( piątek-poniedziałek )

Narty + buty + kije – 199 zł

Narty + kije – 180 zł

                       

 

 

 

 

 

Regulamin wypożyczalni Alle Jazda

 1. Wypożyczalnia Alle Jazda prowadzi wynajem sprzętu sportowego.
 2. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu sportowego, będącego przedmiotem wypożyczenia.
 3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni dokument z aktualnym zdjęciem, potwierdzające jej tożsamość, lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję, która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.
 5. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie, w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia. Za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu pobierana jest kwota równa 150% stawki dziennej
 7. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania.
 8. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 9. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.
 10. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę, lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.
 11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu, lub zakupem sprzętu o zbliżonej do wypożyczonego wartości.
 12. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu, niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającemu jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia.
 13. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia
 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności.